Hebrew Date: 2/18/5782 > Strona główna Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej
Dzieje rezydencji na daw. kresach Rzeczypospolitej

Przedruk opracowania Romana Aftanazy pod tym samym tytułem.

Wydanie drugie przejrzane i uzupełnione wydane przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo 1993