Hebrew Date: 10/4/5780 > Strona główna Aktualności Słownik pojęć wolnomularskich

05

Maj

Słownik pojęć wolnomularskich PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Reb. Janusz Baranowski   

kolumny J i B — nazwy dwóch kolumn w świątyni wolnomularskiej nawiązują do legendarnych czasów budowy świątyni Salomona: czeladnicy murarscy otrzymywali zapłatę za swoją pracę przy kolumnie południowej Jakin (J), uczniowie — przy kolumnie północnej zwanej Boaz (B); podczas masońskich obrzędów rytualnych Czeladnicy zajmują miejsca przy kolumnie prawej (południowej), która jest symbolem stabilności i szczerości, Uczniowie plasują się za kolumną lewą (północną), w miejscu najsłabiej oświetlonym, co ma oznaczać najniższy stopień wtajemniczenia; przyjęto również określać kolumną zespoły Uczniów i Czeladników

książka architektury — zbiór sprawozdań z posiedzeń loży

księga budownicza — protokół z posiedzenia braci lożowych

księga immatrykulacyjna — rejestr członków loży według kolejności ich występowania z uwzględnieniem zawodu cywilnego, daty, miejsca urodzenia i zamieszkania oraz stopnia wolnomularskiego

księga pamięci — rejestr zmarłych członków loży

linia — symbol sprawiedliwego osądu

loża — sala posiedzeń, która symbolizuje świat (słowo „loga” oznacza w sanskrycie „świat”); długość sali rozciąga się od wschodu do zachodu, szerokość od północy do południa; wysokość jest elementem niewymiernym; loża w znaczeniu: warsztat wolnomularski, winna grupować co najmniej 7 członków w stopniach od pierwszego do trzeciego i regularnie pracujących; loże (warsztaty) oznaczane są często kolorem szarf noszonych przez członków (loże błękitne, czerwone kapituły, loże białe - wyższe); do loży adopcyjnej mogą należeć mężczyźni i kobiety lub tylko kobiety; „odkryć lożę” znaczy: otworzyć posiedzenie; „pokryć lożę” - wystąpić z loży; „przykryć lożę” - bronić jej przed niepowołanymi, zamknąć hermetycznie, bronić do niej dostępu obcych; loża recepcyjna rozpatruje kandydatury do stopni wolnomularskich; loża symboliczna grupuje braci w trzech pierwszych stopniach wtajemniczenia; prace lóż odbywają się w różnych stopniach i tylko na posiedzeniach lóż uczniowskich (pracujących wg rytuału pierwszego stopnia) mogą być obecni wolnomularze wszystkich stopni; Wielka Loża, złożona z lóż danego kraju — sprawuje nadzór nad przestrzeganiem rytu i konstytucji; federacja lóż o tej samej konstytucji i przepisach, ale pracujących wg różnych rytów, nosi nazwę Wielki Wschód

miecz ognisty — miecz z klinga w kształcie płomienia, symbol żywej myśli i czujności (posługuje się nią Czcigodny udzielając święceń adeptowi)

Mistrz (M.:) — wolnomularz trzeciego stopnia symbolicznego

młotek — symbol mocy, pracy, działania; „trzymać młotek” — pełnić funkcje Czcigodnego (pierwszego młotka); drugi i trzeci młotek oznacza I i II Dozorcę; „zgłosić sprawę do młotka” — postawić sprawę na porządku dziennym

Mówca — strażnik konstytucji i przepisów ogólnych; do obowiązków Mówcy należy zgłaszanie wniosków do głosowania

obediencja — jurysdykcja władzy wolnomularskiej

obraz loży — prowadzony na bieżąco spis członków loży; dawniej: rysunki symboliczne na dywanie lub kredą na podłodze

Odźwierny — wolnomularz czuwający nad bezpieczeństwem prac łoży

ołtarz - niewielki stół w świątyni, przy którym pracuje Czcigodny; na stole leży konstytucja i stoi trójramienny świecznik

Opracował: Janusz Baranowski - Tatar Polski, twórca Solidarności, potomek Powstańców Styczniowych, Legionistów, Generałów, Harcerzy, Szarych Szeregów, Żołnierzy Wyklętych

Komentarze
Szukaj
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać komentarze!

3.25 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."